Arbeidsomstandigheden

Convenant duurzame kleding & textiel

CoolCat gelooft dat er een industriebrede aanpak nodig is om problemen in de kledingindustrie effectief te kunnen adresseren. Op 4 juli 2016 tekende CoolCat samen met bijna zestig andere bedrijven het Convenant Duurzame Kleding & Textiel. Samen met deze bedrijven, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties bundelen wij onze krachten om de arbeidsomstandigheden in fabrieken te gaan verbeteren en de milieuvervuiling gaan verminderen.

In het Convenant staan afspraken over:

 • bescherming tegen discriminatie, kinderarbeid en gedwongen arbeid;
 • betekenisvolle dialoog met onafhankelijke vertegenwoordigers van werknemers;
 • realiseren van een leefbaar loon;
 • veilige omstandigheden en een gezondere omgeving voor werknemers;
 • vermindering van negatieve milieu impact door besparing op grondstoffen en realisatie van circulaire economie;
 • minder gebruik van water, energie en chemicaliën;
 • minder chemisch afval en afvalwater;
 • voorkomen van dierenleed

De voortgang wordt gecontroleerd door een onafhankelijk secretariaat. Gezamenlijk vertegenwoordigen de deelnemers aan het convenant een derde van de omzet op de Nederlandse kledingmarkt. Het volledige Convenant kan je hier downloaden.

Arbeidsomstandigheden

Het ontwerpen en verkopen van onze kleding doen wij zelf. De productie vindt plaats bij gespecialiseerde leveranciers. Wij vinden het belangrijk dat de werknemers van onze leveranciers in een schone en veilige omgeving werken. Dat is niet in elk land vanzelfsprekend. Daarom bespreken we de arbeidsvoorwaarden en ethiek met onze leveranciers.

Code of Conduct

Wij ontwerpen en verkopen zelf onze kleding. Wij produceren in verschillende landen wereldwijd. De productie vindt plaats bij gespecialiseerde leveranciers. We zetten ons in om de arbeidsomstandigheden bij onze leveranciers stap voor stap te verbeteren. In onze Code of Conduct staat beschreven op welke manier wij werken en hoe we willen dat onze leveranciers met hun personeel omgaat. Zo mag er onder andere:

 • geen sprake zijn van kinderarbeid;
 • geen gedwongen arbeid zijn;
 • geen discriminatie zijn;
 • moet de werkplek veilig zijn;
 • mogen werknemers lid zijn van een vakbond of zichzelf organiseren

Wij gaan met onze leveranciers een lange termijn samenwerking aan. Met onze grootste leveranciers delen wij capaciteitsplannen, zodat zij zich voor kunnen bereiden op pieken en dalen in de productie van kleding. Door deze voorbereiding worden extreme arbeidstijden voorkomen.

BSCI

Wij gebruiken onze invloed als retailer om positieve veranderingen in de fabrieken van onze leveranciers te realiseren, maar kunnen dit niet alleen. Daarom zijn wij lid van BSCI, het Business Social Compliance Initiative. BSCI is een onafhankelijke organisatie met als doel om wereldwijd arbeidsomstandigheden in productieketens te verbeteren. In het Verre Oosten voeren collega’s van onze eigen, lokale inkoopkantoren controles uit op de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Daarnaast laten we fabrieken controleren door onafhankelijke inspecteurs van BSCI. De onafhankelijke inspecteur controleert de hele fabriek, praat met de medewerkers en controleert de administratie. Om de kennis bij onze leveranciers te vergroten, geven wij constructieve feedback op de verbeterplannen en kunnen onze leveranciers naar trainingen van BSCI. Zo begeleiden we onze leveranciers om stap voor stap de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren.

Bangladesh Accord

De tragische instorting van het Rana Plaza in april 2013, telde meer dan 1100 doden en talloze gewonden. Zoiets mag nooit meer gebeuren. Wij willen een veilige werkplek voor de werknemers van onze leveranciers. Daarom ondertekenden wij het Bangladesh Accord. Vanuit het Bangladesh Accord komen er onafhankelijke bouwkundigen, elektriciens en brandveiligheidsexperts die de fabrieken controleren. Deze onafhankelijke experts geven aan welke punten verbeterd moeten worden. CoolCat produceert bij 5 fabrikanten in Bangladesh, die allemaal door het Accord gecontroleerd zijn. De fabrikanten van onze leveranciers hebben al een flink aantal stappen gezet waardoor de fabrieken blijvend veiliger zijn geworden, maar ze zijn nog niet klaar. De voortgang gaat soms langzamer dan we zouden willen. Ons lokale kantoor in Bangladesh is dagelijks bezig met de veiligheid in de fabrieken en onze collega’s gaan regelmatig langs bij de fabrieken om de veiligheid te bespreken. Zo zetten we ons in om de fabrieken steeds veiliger te maken.

Pilot Project Turkije

Wij hebben als retailer zicht op het laatste deel van de productieketen waar kleding in elkaar wordt gezet. We doen mee aan een pilot project met als doel om de gehele productieketen in kaart te brengen en het risico op kinderarbeid in de verschillende fases van productie, zoals oogsten, ginnen, spinnen en weven, in kaart te brengen. Hoewel we dit nog nooit bij onze directe leveranciers zijn tegengekomen, is er een risico op kinderarbeid in de kledingindustrie. Dit unieke samenwerkingsproject wordt geleid door de Fair Labor Association (FLA) en de Turkse stichting Development Workshop, met medewerking van BSCI en de Stop Kinderarbeid Coalitie (o.a. Unicef, Hivos, LIW) en naast ons zes andere moderetailers en –merken. Samen leren we hoe we kunnen voorkomen dat er kinderarbeid plaatsvindt waar dan ook in de productieketen.

Materiaalkeuze en Productietechnieken

Wij willen jou de laatste mode bieden, die ook op een verantwoorde manier gemaakt wordt. Onze producten mogen geen dierlijk bont of dieronvriendelijk geproduceerd angora bevatten. Wij staan ook op de bontvrij-lijst van Fur Free Retailers. Het gebruik van veren staan we alleen toe met een verklaring van afkomst. Hierop staat waar het materiaal vandaan komt en dat het diervriendelijk is gewonnen. We gebruiken geen natuurlijk leer (met uitzondering van enkele riemen) en pvc kleding is verboden. Daarnaast is het zandstralen van jeans niet toegestaan. Wij willen veilige producten aanbieden zonder schadelijke stoffen. Daartoe beschikken onze leveranciers over een gevaarlijke stoffen lijst met verboden chemicaliën, een Restricted Substances List. Wij hebben in 2015 samen met een externe expert onze voorwaarden op het gebied van chemicaliën herzien en het testprogramma uitgebreid. Daarnaast begeleiden we onze leveranciers om te voorkomen dat er verboden chemicaliën in onze producten komen.

Recycling

In het distributiecentrum worden karton en plastic gescheiden en daarna apart voor recycling aangeboden. Dat doen we ook met papier op het hoofdkantoor. Onze inktcartridges worden gerecycled, de opbrengst hiervan gaat naar de CliniClowns. Onze plastic tassen bestaan voor minimaal 20% uit gerecycled materiaal en de dozen die we gebruiken om winkels mee te bevoorraden zijn zelfs 100% van gerecycled materiaal. Daarnaast hebben we nog iets waar we best trots op zijn. De meubelen in ons hoofdkantoor zijn bijna helemaal gemaakt van gerecycled materiaal.

CO2 en Energie

Met betrekking tot energieverbruik en CO2 uitstoot streven we naar structurele vermindering en hergebruik. Dat doen we met gerichte acties, zoals de inzet van energiezuinige LED-verlichting en Warmte-Terug-Win installaties bij onderhoud en bouw van de winkels. In 2015 installeerden we daarnaast “slimme meters” in winkels om inefficiënties op te kunnen sporen en verdere acties te definiëren. In 2014 heeft CoolCat een nieuw hoofdkantoor in gebruik genomen dat energielabel klasse A heeft. Bewust omgaan met de transport draagt hier ook aan bij. CoolCat vervoert artikelen liggend (niet hangend aan hangers) en kleding wordt daarbij niet afzonderlijk per stuk verpakt. Dat is efficiënt. Bevoorraden van winkels hebben we uitbesteed aan het tansportnetwerk van onze dienstverlener DHL. Daardoor is de kans klein dat er met half lege vrachtwagens wordt gereden en DHL investeert zelf actief in steeds schonere vrachtwagens.

Goede Doelen

In 2015 steunde CoolCat goede doelen als UNICEF, KiKa, Dream4kids, Make a Wish, Opkikker en CliniClowns. Ook doneerden we aan de stichting Forever Fun. Forever Fun organiseert een te gek vakantiekamp voor kinderen van ouders met een heel laag inkomen, die normaal geen leuke dingen kunnen doen of op vakantie kunnen in de zomervakantie. Verder hebben we een hele hoop CoolCat beanies verkocht waarvan we de opbrengst doneerden aan Serious Request. Maar liefst 15.000 euro hebben we kunnen doneren! Hiermee helpt het Rode Kruis jongeren uit oorlogsgebieden aan een opleiding en een toekomst. Daarnaast hebben we 500 jassen en 1000 stuks ondergoed gedoneerd aan het Rode Kruis ten behoeve van de Syrische vluchtelingen in Nederland. Eerder hadden wij 1800 kinderjassen gedoneerd aan Stichting Parwin, die begin 2015 onder meer in opvangkampen in Irak zijn uitgedeeld aan kinderen die voor de oorlog zijn gevlucht.

CoolCat werkt samen met UNICEF

CoolCat steunt het werk van UNICEF. Mede dankzij de steun van CoolCat werkt UNICEF aan goed onderwijs voor kinderen in Turkije. Speciale aandacht wordt besteed aan Syrische kinderen die doordat ze nu naar school kunnen gaan minder risico lopen op misbruik en uitbuiting. UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld. Zij is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Samen met anderen wil zij ieder kind de kans geven om kind te kunnen zijn. Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit het leven kunnen halen. Het maakt voor UNICEF niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is. UNICEF is er, onvoorwaardelijk, voor ieder kind. www.unicef.nl

Stichting Sympany

Sympany heeft de afgelopen 5 jaren 9.166 kilo kleding ontvangen van CoolCat. De gedoneerde kleding wordt door Sympany aan handelspartners in Zambia, Angola en Malawi verkocht. De tweedehands kledingzaken van onze lokale partners zorgen ervoor dat mensen die weinig te besteden hebben, via een vierwekelijks kortingssysteem, de goede kwaliteit CoolCat kleding kunnen kopen. De kleding wordt vier weken lang elke week in prijs verlaagd, zodat in de vierde week de mensen met de kleinste portemonnee toch nog kunnen slagen en tevreden zijn over hun aankoop. Op deze manier komt kleding beschikbaar in deze Afrikaanse landen en verdienen de partners en Sympany inkomsten voor projecten. De donaties van CoolCat hebben € 13.000 aan financiële middelen gegenereerd. Hierdoor hebben 18 jongeren een door Sympany gefinancierde vakopleiding als duurzame energie installateur kunnen volgen in Malawi.

Door het schenken van restvoorraden kleding aan Sympany draagt CoolCat bij aan verantwoord ondernemen. De gedoneerde kleding legt een duurzame en verantwoorde weg af naar een tweede leven in Afrika. De kleding wordt niet vernietigd in een verbrandingsoven. Verbranding is slecht voor het milieu en het kost geld. Daarnaast zorgen de donaties ervoor dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. In Zambia zijn er bijvoorbeeld 160 mensen die nu kunnen werken als kledingverkoper in de tweedehands kledingzaken. Marc Vooges, algemeen directeur bij Sympany: “De goede samenwerking tussen Sympany en CoolCat levert een mooie bijdrage aan de projecten in Afrika. De kleding van CoolCat wordt duurzaam hergebruikt en zorgt voor zelfredzaamheid voor de mensen in Afrika.”

Coolcat Foundation

De oprichters van CoolCat hebben in 1999 de CoolCat Foundation opgericht. De CoolCat Foundation is een ANBI Stichting die als doel heeft om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in achterstandssituaties in Nederland en het buitenland. Wij denken vooral aan projecten die bijdragen aan onderwijs, gezondheid en achterstandsituaties van en voor kinderen. CoolCat Foundation geeft de voorkeur aan langer lopende projecten of initiatieven die vaker terugkomen, zodat de impact zo groot mogelijk is en continuïteit voor een aantal jaren gewaarborgd wordt. In 2015 is bijvoorbeeld een Community Day Care and Learning Centre opgericht in Bangladesh, waar kinderen worden opgevangen en leren terwijl hun moeders werken. Zo krijgen de kinderen uit een achterstandswijk de beste kans op een goede toekomst.