Privacy Statement CoolCat klantgegevens

Inhoud:
 1. Gebruik van persoonsgegevens;
 2. Grondslag verwerking gegevens;
 3. Minderjarigen
 4. Gebruik persoonsgegevens door derden
 5. Doorgifte naar buiten de EU
 6. Overdracht onderneming
 7. Bewaartermijnen
 8. Rechten
 9. Contact
 10. Wijziging van de privacyverklaring

Voor elk sitebezoek of aankoop geldt onderstaand privacybeleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop CoolCat gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is COOLCAT JUNIOR B.V.(CoolCat).

Vestigingsadres: Diemermere 1, 1112 TA Diemen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 66776325

BTW nummer NL 8566.93.388.B01

COOLCAT JUNIOR B.V. (CoolCat) is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens CoolCat van klanten verwerkt, voor welke doeleinden CoolCat deze gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslagen CoolCat deze gegevens verwerkt.

 • Als je een bestelling doet, verwerkt CoolCat de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt CoolCat voor het afhandelen van de bestelling, de betaling en de afhandeling van (eventuele) retourneringen. CoolCat producten worden ook verkocht op websites van derde partijen. CoolCat ontvangt dan van die derden je gegevens om de bestelling toe te sturen en retourneren af te handelen.
 • CoolCat verwerkt ook jouw IP-adres om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden. Ook worden de IP-gegevens aan de betaalprovider gestuurd ter bescherming van misbruik.
 • Indien je bij het doen van een bestelling ook een account aanmaakt, registreert CoolCat naast je bestelgegevens ook jouw inlognaam en wachtwoord voor accountbeheer.

Daarnaast zal CoolCat, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om je advertenties te tonen en per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van CoolCat producten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw interesses op grond van jouw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum. Wil je geen nieuwsbrief van CoolCat meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via info@newsletters.coolcat.nl

Jouw bestelgedrag en klikgedrag op de site worden ook gebruikt om producten en diensten van CoolCat en jouw websitebeleving te verbeteren.

Verder maakt CoolCat gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren.

De klantenservice van CoolCat handelt alle webshop gerelateerde vragen en klachten af. Als je contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de CoolCat Klantenservice registreren we jouw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat betreft het fysieke winkelbezoek is de volgende informatie van toepassing. Alle CoolCat winkels zijn op verschillende plaatsen voorzien van camera’s voor de beveiliging van onze gasten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. Indien daar gegronde redenen voor zijn, kunnen camerabeelden voor onderzoek worden verstrekt aan politie en justitie. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar in de winkels en je wordt over het gebruik daarvan geïnformeerd op plaatsen waar je de winkel binnenkomt. Camerabeelden worden na maximaal vier weken verwijderd, dan wel na afhandeling van eventuele incidenten.

2. Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door CoolCat is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en CoolCat gesloten overeenkomst.. . Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op jouw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft CoolCat een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

3. Minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar hebben voor inschrijving voor nieuwsbrieven, de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. Als bewijs van toestemming wordt gevraagd om het e-mailadres zodat CoolCat ter verificatie contact kan opnemen.

4. Gebruik persoonsgegevens door derden

CoolCat deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als jij daartoe toestemming hebt gegeven
 • Voor de uitvoering van jouw overeenkomst met CoolCat, bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die jouw bestelling afleveren
 • Indien CoolCat daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • met partijen die voor CoolCat als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

5. Doorgifte naar buiten de EU

Voor het gebruik van gegevens door CoolCat worden ook leveranciers ingeschakeld, die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. Deze landen bieden niet dezelfde privacybescherming als in de EU. We hebben daarom met deze leveranciers Europese modelcontracten gesloten. Je kunt bij ons een kopie van deze contracten opvragen via dpo@coolcat.com.

6. Overdracht onderneming

CoolCat kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

7. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven en een jaar daarna. Jouw interesses worden gebaseerd op aankoophistorie tot 2 jaar daar voorafgaand aan de nieuwsbrief. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

8. Rechten

Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb je het recht een machine leesbare sub set op te vragen van je gegevens om deze elders te kunnen opslaan.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen gebruik van jouw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor nieuwsbrieven kun je te allen tijde intrekken.

9. Contact

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan privacy@coolcat.nl Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via dpo@coolcat.nl

Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijziging van de privacyverklaring

CoolCat behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.